הדף בטעינה

2.3.1 צורתם של שמות שונים

עוֹלֵל, עוֹלָל

עוֹלֵל וגם עוֹלָל.