הדף בטעינה

מן המילון

עוֹד


תואר הפועל; שורש עוד; נטייה עודוֹ וגם עודֶנוּ, עודָם
 • שוּב, פעם נוספת
 • נוסף על הקודֵם, כגון 'רוצה (או: אינו רוצה) עוד'
 • [גם בנטייה] עדַיין, כגון 'עוד לא בא', 'עודֶנוּ עֵר'
 • כְּבָר, כגון 'עוד בימים ההם'
 • בְּעוֹד מוֹעֵד כל עוֹד לא עָבר הזמן שנִקבע
 • וְעוֹד (מספּר) נוסף עליו מספר אחר, כגון 'שלוש ועוד ארבע שווֶה שבע' (בלועזית: פְּלוּס)
 • כָּל עוֹד בתנאי ש(עדיין)..., כגון 'כל עוד בלֵבָב פנימה נפש יהודי הומיה... עוד לא אבדה תקוותנו'
 • כָּל עוֹד נַפְשׁוֹ בּוֹ בבהילות, קודם שתפגע בו הסכנה
 • מִבְּעוֹד יוֹם לפני החשֵכה
 • מֵעוֹדוֹ [בנטייה: מעודָהּ, מעודָם וכו'] מֵעולם
 • עוֹד יָדוֹ נְטוּיָה מוכן להוסיף
לכל הצירופיםעל יסוד מילון ההווה

4.1 שימושי לשון

עוד בשבוע, בעוד שבוע – השימוש הלוואי במילה עוֹד

אין האקדמיה פוסלת את השימוש הלוואִי במילה עוד, כגון 'האות הוענק לעוד שלושה חיילים'; 'מעצרו הוארך בעוד שבוע' (לצד 'האות הוענק עוד לשלושה חיילים'; 'מעצרו הוארך עוד בשבוע').

במבט היסטורי

שכיחות הערך עוֹד ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

ממונחי האקדמיה


עוֹד
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
צֶרֶף "כָּל עוֹד" צרף שפה לבקרת חִזְרוּר המגדיר מבחן לביצוע לפני כל צעד חִזְרוּר
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
מִשְׁפַּט "בַּצַּע כָּל עוֹד" משפט חִזְרוּר שבו בקרת החזרור משולבת בצֶרף "כל עוד"