הדף בטעינה

מן המילון

עֹפֶר (עופר)


זכר; שורש עפר; נטייה עופָרים, עופְרי־
 • ולד של איָיל או של צבי
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

כומר בנקבה

נשאלנו כיצד תיקרא אישה המשמשת…
המשך קריאה >>

ארץ הצבי

הצבי הוא מבעלי החיים האופייניים…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עֹפֶר 1 (איילה, בחור) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עֹפֶר 2 (יסוד כימי מתכתי: עוֹפֶרֶת (Pb)) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>