הדף בטעינה

מן המילון

עֹל


זכר; שורש עלל; נטייה עוּלּים
 • מוט על צַוואר הבהמה שקושרים אליו את הרִתמָה
 • (בהשאלה) נֵטל, מַעמָסה, טורַח
 • אחריות, חובה, כגון בביטויים: עול מצווֹת; נושא בעול; פּוֹרק עול
 • הִכְבִּיד אֶת עֻלּוֹ
 • מָשַׁךְ בְּעֹל הַפַּרְנָסָה (וכד') טרח
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

שוד – שודים

בלשון הדיבור רווח הצירוף "נהג…
המשך קריאה >>

ניבים מתנובת השדה

על פי המסופר בספר בראשית…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עֹל ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>