הדף בטעינה

מן המילון

עֹדֶף (עודף)


זכר; שורש עדף; נטייה עודָפים, עודְפי־
  • כמות עודֶפת, דָבר עודֵף, שארית
  • סְכוּם העולה על גובַה החשבון והמוחזר ללָקוֹח, כשהתשלום נעשה בשטר השָווה סכום עגוֹל וכד'
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד

הסרח העודף

מהו ה'סרח' שבביטוי "הסרח העודף"? …
המשך קריאה >>