הדף בטעינה

מן המילון

עָשׂוּי


שם תואר; שורש עשׂי; נטייה עֲשׂוּיה; סביל של עוֹשֶׂה
  • מובא לידי קיום על ידי פעולה
  • מבוּצָע
  • (חלקי הגוף, כגון השיער, הציפורניים) מטוּפּל
  • (ל+מקור) יכול, מסוגל
  • עָשׂוּי לִבְלִי חַת אמיץ (ספרותי)
  • צְבָת בִּצְבָת עֲשׂוּיָה הכול קשור לשַלשֶלת של סיבּוֹת ותוצָאות (כלי שנועַד לעזור לעשׂיית כלי חדש, גם הוא נעשֶׂה בעזרת כלי)
על יסוד מילון ההווה

עניין של סגנון

עשוי ועלול

רבים רואים במשפטים כגון 'אתה עשוי למעוד', 'המצב עשוי להידרדר' משפטים משובשים, ומתקנים: 'אתה עלול למעוד', 'המצב עלול להידרדר'. ההבחנה בין 'עלול' ל'עשוי' – שזו לשלילה וזו לחיוב (או לעניין ניטרלי) – היא הבחנה שהתגבשה בעברית בת ימינו, והיא נשענת על שימוש נפוץ במילה 'עלול'…
המשך קריאה >>