הדף בטעינה

מן המילון

עָשׁ 1


בניין קל; שורש עושׁ; נטייה עָשָה; עָש, יָעוּש, לָעוּש לכל הנטיות
  • חָש, ממַהֵר (ספרותי)

עָשׁ 2


זכר; שורש עשׁשׁ;
  • פרפר קטן בעל כנפיים לא צבעוניות – זחלים של מיני עש אוכלים את מזונו של האדם או ניזונים מסיבי צמר (עש הבגדים) ובכך מביאים נזק לבגדים או פוגעים בספרים וכד'
על יסוד מילון ההווה