הדף בטעינה

על המילה עָרִיץ

במילון

 (ללא ניקוד: עריץ)
שורשערץ
נטייהעָריצה לכל הנטיות

הגדרה

 • שליט השולט ביד חזקה ומדכא את הנתונים לשלטונו
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


עָרִיץ
לרשימה המלאה
מדע המדינה (תשפ"ב, 2022)

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָרִיץ ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>