הדף בטעינה

מן המילון

עָרְלָה


נקבה; שורש ערל; נטייה עורלוֹת (בלשון המקרא: עֲרָלות)
  • (באנטומיה) העוֹר המכַסה את רֹאש איבר הזַכרוּת
  • (בהלכה) פירות העץ בִּשְלוֹש השנים הראשונות האסוּרים באכילה
על יסוד מילון ההווה