הדף בטעינה

מן המילון

עָצָב


זכר; שורש עצב; נטייה עֲצַבִּים, עֲצַבֵּי־
 • כל אחד מאיברי התחושה והתנועה המחברים את המוח עם כל חלקי הגוף
 • אליל (בלשון המקרא)
 • מְרִיטַת עֲצַבִּים פעולה מעַצבֶּנת
 • מְרוּט עֲצַבִּים עצבני או מָתוח
 • מוֹרֵט עֲצַבִּים מעַצבֵּן
על יסוד מילון ההווה

המכנה המשותף

ביולוגיה בעברית: יצורון, תשנית, מַעֲצָב, קולטן, צוותאות, מעבדן, אַקְטָר

מונחים מן המילון לביולוגיה המולקולרית והמיקרוביולוגיה(תשנ"ה) והמילון לביולוגיה כללית (תשס"ט) יְצוּרוֹן (מיקרואורגניזם) יצורון הוא יצור חד־תאי זעיר שאפשר לראותו רק במיקרוסקופ, כגון חיידק או אמבה. בביולוגיה, מטבע הדברים, יש מונחים רבים המציינים הקטנה. במילה יצורון ההקטנה מצוינת על ידי הסיומת וֹן, וכך גם במילה וְרִידוֹן…
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָצָב 1 (אליל) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך עָצָב 2 (עצבי הגוף) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>