הדף בטעינה

מן המילון

עָמֵל


בניין קל; שורש עמל; נטייה עֲמֵלה; עָמַל, יַעמול, לַעמול לכל הנטיות
  • עובד עבודה קשה
על יסוד מילון ההווה

ומה עוד