הדף בטעינה

מן המילון

עָלוּל


שם תואר; שורש עלל; נטייה עֲלולה
  • (ל־) ייתכן (שיַעשׂה או שיִקרֶה לו מַשהו; בלשון ימינוּ: בדרך כלל משהו לא רצוי)
  • (בדקדוק) פועַל או שורש שלא כל אותיותיו יציבות ובנטייה אחת מהן נָחה או חסֵרה (כנגד: שָלֵם)
על יסוד מילון ההווה

עניין של סגנון

עשוי ועלול

רבים רואים במשפטים כגון 'אתה עשוי למעוד', 'המצב עשוי להידרדר' משפטים משובשים, ומתקנים: 'אתה עלול למעוד', 'המצב עלול להידרדר'. ההבחנה בין 'עלול' ל'עשוי' – שזו לשלילה וזו לחיוב (או לעניין ניטרלי) – היא הבחנה שהתגבשה בעברית בת ימינו, והיא נשענת על שימוש נפוץ במילה 'עלול'…
המשך קריאה >>