הדף בטעינה

על המילה עִיר וָאֵם

במילון

 (ללא ניקוד: עיר ואם, עיר ואם בישראל)

הגדרה

  • עיר גדולה (מיוּשֶבת יהודים)
על יסוד מילון ההווה