הדף בטעינה

על המילה עֲדָתִי

במילון

 (ללא ניקוד: עדתי)
חלק דיברשם תואר
שורשיעד
נטייהעֲדָתִית

הגדרה

  • ששייך או שקשור לעֵדה בעלת מסורת ייחודית מבחינה תרבותית, לשונית, דתית וכדומה (בלועזית: אֶתְנִי)
  • שמתייחס להשתייכותם של אנשים לעֵדות הנבדלות זו מזו במסורתן התרבותית, הלשונית, הדתית וכדומה
על יסוד מילון ההווה