הדף בטעינה

על המילה סוֹפֵר

במילון

 (ללא ניקוד: סופר)
בנייןקל
שורשספר
נטייהסוֹפֶרֶת לכל הנטיות

הגדרה

 • בודק את הכמות על ידי קריאת מספר על כל פְּריט
 • [בצורת הווה] כותב דברי סִפרוּת
 • מעתיק ספרי תורה
 • מכאן: סוֹפְרוּת

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


סוֹפֵר
לרשימה המלאה
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סוֹפֵר
סוֹפֵר סְתָ"ם* המעתיק ספרי תוֹרה וכד'
* במילון המקורי כתוב: סוֹפֵר סְתַ"ם
ספרנות (תשל"ו, 1976)
סוֹפֵר
סוֹפֵר סְתָ"ם* המעתיק ספרי תוֹרה וכד'
* במילון המקורי כתוב: סוֹפֵר סְתַ"ם

במבט היסטורי

שכיחות הערך סוֹפֵר ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>