הדף בטעינה

על המילה סוֹלֶר

במילון

 (ללא ניקוד: סולר)
מיןזכר

הגדרה

  • שֵם מסחרי של דֶלק נוזלי – סמיך מן הנפט – שמשתַמשים בו למנועי דיזל או להסקה מרכזית וכד'
על יסוד מילון ההווה