הדף בטעינה

על המילה סָרַק

במילון

 (ללא ניקוד: סורק)
בנייןקל
שורשסרק
נטייהסורֶקת; סָרַק, יִסרוק, לִסרוק לכל הנטיות

הגדרה

 • מסָרק, מיישר (שיער) במַסרק
 • בודק ביסודיות שטח לצורכי ביטחון או גוף למציאת ליקויים
 • [בצורת הווה] מכשיר הקולט נתונים באמצעים אופטיים, כגון לצורך אבחון רפואי, לפיענוח קודים, להמרת תמונות לנתונים ספרתיים לצורך אחסונם במחשב (בלועזית: סְקֵנֶר)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך סָרַק 1 (סריקה במסרק) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים: ,
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך סָרַק 2 (צבע אדום) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך סָרַק 3 (אילן סרק, ריקא) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.001%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


סָרַק
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"א, 2010)

scan v.
פיזיקה (תשנ"ג, 1993)

scan v.
טקסטילים (תש"ז, 1947)
סָרַק*
* במילון המקורי כתוב: סָרוֹק