הדף בטעינה

על המילה נָשׂוּי

במילון

 (ללא ניקוד: נשוי)
חלק דיברשם תואר
שורשנשׂא
נטייהנשׂוּאָה

הגדרה

  • מקוּשר עם בן זוג קֶשר של נישואים
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות