הדף בטעינה

על המילה נָמוֹג

במילון

 (ללא ניקוד: נמוג)
בנייןנפעל
שורשמוג
נטייהנְמוגה; נָמוג, יימוג, להימוג לכל הנטיות

הגדרה

  • (ערפל, ריח, חלום) מתנדף
  • (בהשאלה) נָמֵס מִפַּחד
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות