הדף בטעינה

על המילה נָדִיב

במילון

 (ללא ניקוד: נדיב)
חלק דיברשם תואר
שורשנדב
נטייהנְדיבה לכל הנטיות

הגדרה

 • נדבן, לא קמצן
 • אציל רוח
 • מכאן: נְדִיבוּת
על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


נָדִיב
לרשימה המלאה
עבודה (תשל"ג, 1973)
נָדִיב כּינוּי לשׂכר קבּלני, להערכת קצב, לזמן מוּקצב וכיוֹ"בּ כּשהם ניתנים בּיד רחבה.
בְּיָד נְדִיבָה תוֹאר הפּוֹעל

במבט היסטורי

שכיחות הערך נָדִיב ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>