הדף בטעינה

על המילה נֶחְרָת

במילון

 (ללא ניקוד: נחרת)
בנייןנפעל
שורשחרת
נטייהנחרֶתת; נחרַת, יֵיחָרת, להֵיחָרת; סביל של חוֹרֵת לכל הנטיות

הגדרה

  • נרשם בחומר קשה, כגון במתכת או באבן או בעץ
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות