הדף בטעינה

על המילה נֶחְרָט

במילון

 (ללא ניקוד: נחרט)
בנייןנפעל
שורשחרט
נטייהנחרֶטת; נחרַט, יֵיחָרט, להֵיחָרט; סביל של חוֹרֵט לכל הנטיות

הגדרה

  • מעוצב בחריטה בגוף קשה – בדרך כלל במַתֶכת
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות