הדף בטעינה

על המילה נֶאֱמָן

במילון

 (ללא ניקוד: נאמן)
בנייןנפעל
שורשאמן
נטייהנֶאֱמָנָה וגם נֶאֱמֶנֶת, נֶאֶמְנֵי־; נֶאֱמַן, יֵיאָמן, להֵיאָמן לכל הנטיות

הגדרה

  • ראוי לאֵמון
  • שאפשר להאמין בו או בדבריו
  • [בצורת הווה] (ל־) מחויב ומסור לאדם אחר, לארגון או לרעיון (בלועזית: לוֹיָאלִי)
  • [בצורת הווה] מוּרשֶה, מיופה כוח, כגון אדם או מוסד שהופקד בידו רכוש לפיקוח או לניהול
  • [בצורת הווה בתוספת סומך] מוסמך מטעם גוף כלשהו לפעול למען עניין מסוים, כגון 'נאמן בטיחות', 'נאמני סביבה'
  • חָזק, בביטוי מַכּוֹת נֶאֱמָנוֹת
  • נֶאֱמָנָה (תואר הפועל) בעדוּת אמת; בנאמנות, כמו שצריך

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


נֶאֱמָן
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ד, 2014)
נֶאֱמַן מֵידָע כל אדם או ישות משפטית שבבעלותם, בהחזקתם או בניהולם מידע אישי המאוחסן במחשב או בקבצים ידניים מסודרים, או שהם אחראים לתחזוקה ולשימוש במידע האמור