הדף בטעינה

על המילה נִתּוֹסַף

במילון

 (ללא ניקוד: מתווסף)
*בלשון למדנית: נִתּוֹסַף
בנייןהתפעל
שורשיסף
נטייהמִתוַוסֶפת; הִתוַוסף, יִתוַוסף, להִתוַוסף לכל הנטיות

הגדרה

  • נוֹסָף, מִצטרף
על יסוד מילון ההווה