הדף בטעינה

על המילה נִנּוֹחַ

במילון

 (ללא ניקוד: נינוח)
בנייןנפעל
שורשנוח
נטייהנינוֹחָה; נינוֹח, יינוֹח, להִינוֹח לכל הנטיות

הגדרה

  • רגוע, מתון, שיֵש לו הרוָוחה
על יסוד מילון ההווה