הדף בטעינה

על המילה נִמּוֹשׁ

במילון

 (ללא ניקוד: נימוש)
בנייןנפעל
שורשמשׁשׁ
נטייהנִמּוֹשָׁה
נטיית הפועלנִמּוֹשׁ, יִמּוֹשׁ, לְהִמּוֹשׁ לכל הנטיות

הגדרה

  • (איבר, גידול וכדומה) שחשים על ידי מישוש בהימצאותו במהלך בדיקה רפואית
על יסוד מילון ההווה