הדף בטעינה

על המילה נִלּוֹשׁ

במילון

 (ללא ניקוד: נילוש)
*גם: נָלוֹשׁ
בנייןנפעל
שורשלושׁ
נטייהנילושֶת; נילוש, יילוש, להילוש; סביל של לָשׁ לכל הנטיות

הגדרה

  • נעשה לבָצק סמיך בלחיצה והיפוך
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות