הדף בטעינה

על המילה נִחַת

במילון

 (ללא ניקוד: ניחת)
בנייןנפעל
שורשחתת
נטייהניחַתָּה
נטיית הפועלניחַת, יֵיחַת לכל הנטיות

הגדרה

 • נבהל, מפַחֵד (ספרותי)


 (ללא ניקוד: ניחת)
בנייןנפעל
שורשנחת
נטייהניחֶתת
נטיית הפועלניחַת, יינָחת, להינָחת לכל הנטיות

הגדרה

 • (חץ) חודר
 • (מַכָּה, עונש) יורד, פוגע (ספרותי)


 (ללא ניקוד: ננחת)
בנייןנפעל
שורשנחת
נטייהנִנְחֶתֶת
נטיית הפועלנִנְחַת, יינָחת, להינָחת לכל הנטיות

הגדרה

 • יורד בדרגתו, נעשה נָחוּת (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך נִחַת 1 (ירידה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך נִחַת ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>