הדף בטעינה

על המילה נִזּוֹן

במילון

 (ללא ניקוד: ניזון)
*בספרות גם ניזונֵית
בנייןנפעל
שורשזון
נטייהניזונֶת; ניזון, ייזוֹן, להיזוֹן; סביל של זָן לכל הנטיות

הגדרה

  • (מן) מקבל את מְזוֹנו
  • (בהשאלה) מקבל דבר הנחוץ לקיומו או לפעולתו כגון מים לנחל, נתונים למחשב, מקורות מידע למחקר
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות