הדף בטעינה

על המילה מוּלְטִי־

במילון

 (ללא ניקוד: מולטי־)
חלק דיברמוספית

הגדרה

  • תחילית במילים לועזיות בהוראת הַרבֵּה, מאוד כגון 'מולטימֶדיה', 'מוּלטימיליוֹנר'
על יסוד מילון ההווה