הדף בטעינה

על המילה מוֹדֶרְנִיזַצְיָה

במילון

 (ללא ניקוד: מודרניזציה)
מיןנקבה

הגדרה

  • התאמה לאופנה האחרונה
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות