הדף בטעינה

מָחַק_פועל

על המילה מָחַק

במילון

 (ללא ניקוד:מוחק)
בנייןקל
שורשמחק
נטייהמוֹחֶקת; מָחַק, יִמחַק, למחוק

הגדרה

 • מעלים את הכתב על ידי גרידה או על ידי שִפשוּף במכשיר רך וכד'
 • [בצורת הווה זכר] מכשיר מחיקה (בהוראה זו לא תקני; הנכון: מַחַק)
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך מָחַק ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


מָחַק
לרשימה המלאה
מס הכנסה (תשי"ג, 1953)
מָחַק הפסדים וכדומה

to write off losses etc.
טכניקה (תש"ו, 1946)
גָּרַד* , מָחַק*
* במילון המקורי כתוב: גָּרוֹד
* במילון המקורי כתוב: מָחוֹק