הדף בטעינה

על המילה מַעֲנִית

במילון

 (ללא ניקוד: מענית)
מיןנקבה
שורשעני
נטייהמענִיות

הגדרה

 • תֶלם, חָריץ באדמה חרוּשה (ספרותי)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך מַעֲנִית 1 (תלם, מלבן שדה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך מַעֲנִית 2 (מענה, תשובה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


מַעֲנִית (חריץ, שקע)
לרשימה המלאה
תחבורה (תש"ן, 1990)
מַעֲנִית-גַּלְגַּל , חֶרֶץ השקע הנוצר במשטח רך, כגון עפר או שלג, על ידי גלגלי כלי-רכב שהסתובבו

rut n.