הדף בטעינה

על המילה מַהוּתִי

במילון

 (ללא ניקוד: מהותי)
חלק דיברשם תואר
נטייהמַהוּתִית

הגדרה

  • ששייך למהות, לתכונה היסודית של דבר
על יסוד מילון ההווה