הדף בטעינה

על המילה מֵנִיעַ

במילון

 (ללא ניקוד: מניע)
בנייןהפעיל
שורשנוע
נטייהמְניעה; הֵניע, יָניע, להָניע לכל הנטיות

הגדרה

  • מֵביא לידי תנועה, מזיז, מפעיל
  • [בצורת הווה] גורֵם המעורר לפעולה
על יסוד מילון ההווה