הדף בטעינה

על המילה מִרְצָף

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במינוח המקצועי


מִרְצָף
לרשימה המלאה
ימאות (תשע"ג, 2013)
מִרְצָף מקום חניית כלי שיט ליד הרציף
תחבורה (תש"ן, 1990)
מִרְצָף מקום-חנייה ליד רציף, כגון בתחנת-אוטובוסים
ימאות (תש"ל, 1970)
מִרְצָף מקום חנייה ליד הרציף
ימאות (תש"ל, 1970)
אַגְרַת מִרְצָף על חניית האנייה ליד הרציף