הדף בטעינה

על המילה מְאֻחָר

במילון

 (ללא ניקוד: מאוחר)
בנייןפוּעל
שורשאחר
נטייהמאוחֶרת; עתיד: יְאוּחר לכל הנטיות

הגדרה

  • לְאחַר המועד, כגון 'הישיבה תתקיים לא יאוחר מ־', 'הצתה מאוחרת'
  • [בצורת הווה] לקראת סוף היום או העונה או האירוע וכד', כגון 'שעה מאוחרת'
  • [בצורת זכר יחיד] בשעה מאוחרת, כגון 'הגיעו מאוחר'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות