הדף בטעינה

על המילה לוּט

במילון

 (ללא ניקוד: לוט)
*לא: לוּטֶה
חלק דיברשם תואר
שורשלוט
נטייהלוּטָה

הגדרה

  • נתוּן, עטוף (מעטפה וכד'), כגון 'המִסמָך לוּט בָּזה'

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

גם וגם

לוט רצ"ב ומצ"ב

הביטויים לוט, רצ"ב ומצ"ב משמשים שלושתם בלשון של תכתובות לציון דבר המצורף למכתב.
המשך קריאה >>