הדף בטעינה

על המילה לֵוִי

במילון

 (ללא ניקוד: לוי)
חלק דיברשם פרטי
נטייהלְוִייה

הגדרה

 • יהודי המִתיַיחס אל לֵוִי בן יעקֹב אבינו (צֶאצָאֵי לוי היו מופקדים על הפולחן בבית המקדש)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

שמות ומשמעויות- משפחת כהן איור שלט על דלת משפחת כהן

כֹּהֵן ולֵוִי

מן השורש כה"ן נגזרה בעברית המילה המופשטת כהונה. בלשון חכמים כהונה היא גם 'ציבור הכוהנים' או 'מעמד הכוהנים' כפי שלְוִיָּה (בלי ניקוד לווייה) היא 'בני לוי' או 'מעמד בני לוי'.
המשך קריאה >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך לֵוִי ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>