הדף בטעינה

על המילה לִכְבוֹד

במילון

 (ללא ניקוד: לכבוד)

הגדרה

  • נוסח מקובל בתחילת מכתב ובכתובת – לפני שם האדם שהמכתב מופנה אליו
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

עיוני לשון: "לכבוד" בפתיחת מכתב – מקורה וגלגוליה

אחת הנוסחאות הבולטות ביותר במכתבים בימינו, בעיקר מכתבים רשמיים, היא נוסחת לכבוד, המופיעה לפני הזכרת שמו של נמען המכתב. מניין נוסחה זאת?
המשך קריאה >>