הדף בטעינה

על המילה לְשֵׁם

במילון

 (ללא ניקוד: לשם)

הגדרה

  • כדי, לתכלית מסוימת, כגון 'לומד תורה לשמה' (לצורך עצמה ולא להשגת מטרה אחרת)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות