הדף בטעינה

על המילה לְהֶפֶךְ

במילון

 (ללא ניקוד: להפך)

הגדרה

  • בניגוד לַנֶאמר
על יסוד מילון ההווה