הדף בטעינה

על המילה לְאָן

במילון

 (ללא ניקוד: לאן)

הגדרה

  • לאיזה מקום


 (ללא ניקוד: לאן)
חלק דיברמילת שאלה

הגדרה

  • לאיזה מקום

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

לשון תקנית- לשון מליצית- לשון דיבור לא תקנית לא הלכת? להיכן נסעת? - אנה תלך?- לאיפה נעלמת? איפה נעלמת? מאין תבוא? מניין באת? מהיכן הגעת?- אי מזה תבוא?- מאיפה צצת? -איור של ילדון מתחבא מאחור עיץ- איפה והיכן, לאן ומניין

איפה והיכן, לאן ומניין

נשאלנו מה המעמד התקני של החלופות הללו בניסוח שאלה על מְקום יעד (ל) או מְקום מוצא (מן).
המשך קריאה >>