הדף בטעינה

על המילה לְאָחוֹר

במילון

 (ללא ניקוד: לאחור)

הגדרה

  • (תואר הפועל לציון כיוון) הפוך מכיוון הפָּנים או מכיוון ההתקדמות
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות