הדף בטעינה

על המילה כּוֹנָן

במילון

 (ללא ניקוד: כונן)
שורשכון
נטייהכּוֹנָנִית וגם כּוֹנֶנֶת לכל הנטיות

הגדרה

  • (רופא וכדומה) שמוכן לקריאת חירום להתייצב בעבודתו או לתת שירות מביתו


 (ללא ניקוד: כונן)
מיןזכר
שורשכון
נטייהכּוֹנָנִים לכל הנטיות

הגדרה

  • כוננית מחולקת לתאים המיועדים לכִתבי עת אחרונים בספרייה או למסמכים או לניירות ולתיקים וכדומה
  • תא לתקליטון במחשב

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

רופא כונן בנקבה

נשאלנו מה צורת הנקבה של הצירוף רוֹפֵא כּוֹנָן. האקדמיה לא נדרשה להחלטה בעניין זה, ונשיב אפוא על פי מה שהדקדוק מלמדנו. מכאן שהצורות האפשריות הן: כּוֹנָנָה, כּוֹנֶנֶת, כּוֹנָנִית.
המשך קריאה >>

במינוח המקצועי


כּוֹנָן
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
כּוֹנָן שְׁבָבִי כונן דיסק הבנוי משבבים אלקטרוניים בלבד ללא חלקים נעים, המאפשר לבצע פעולות אחסון במהירויות קרובות למהירות זיכרון