הדף בטעינה

על המילה כּוֹנָן

במילון

 (ללא ניקוד: כונן)
שורשכון
נטייהכּוֹנָנִית וגם כּוֹנֶנֶת

הגדרה

  • (רופא וכדומה) שמוכן לקריאת חירום להתייצב בעבודתו או לתת שירות מביתו


 (ללא ניקוד: כונן)
מיןזכר
שורשכון
נטייהכּוֹנָנִים

הגדרה

  • כוננית מחולקת לתאים המיועדים לכִתבי עת אחרונים בספרייה או למסמכים או לניירות ולתיקים וכדומה
  • תא לתקליטון במחשב

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

רופא כונן בנקבה

נשאלנו מה צורת הנקבה של הצירוף רוֹפֵא כּוֹנָן. האקדמיה לא נדרשה להחלטה בעניין זה, ונשיב אפוא על פי מה שהדקדוק מלמדנו. מכאן שהצורות האפשריות הן: כּוֹנָנָה, כּוֹנֶנֶת, כּוֹנָנִית.
המשך קריאה >>