הדף בטעינה

על המילה יָרַד

במילון

 (ללא ניקוד: יורד)
בנייןקל
שורשירד
נטייהיוֹרֶדֶת; יָרַד, יֵרֵד, לָרֶדֶת (בלשון המשנה: לֵירֵד) לכל הנטיות

הגדרה

 • נע כלפי מטה
 • מתמעט
 • מצבו נעשה גרוע
 • עוזב את ארץ ישראל כדי להשתקע בחוץ לארץ
 • (על) מֵציק, מתנכל (עגה)
 • רַד [צורת עבר נסתר שמקובל לראות בה צורה מקוצרת של יָרַד] (היום, הערב וכדומה) החשיך (לפי "וְהַיּוֹם רַד מְאֹד", שופטים יט, יא)

צירופים

לכל הצירופים
על יסוד מילון ההווה

במבט היסטורי

שכיחות הערך יָרַד 1 (ירידה) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
ערכים נוספים:
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במבט היסטורי

שכיחות הערך יָרַד 2 (רדייה, שלטון) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>