הדף בטעינה

על המילה יָלִיד

במילון

 (ללא ניקוד: יליד)
שורשילד
נטייהיְליד־, יְלידה

הגדרה

 • שנולד (במקום מסוים), כגון 'יְליד הָאָרץ', 'ילידת פולין', 'ילידֵי מצרַים'
 • יְלידים בני המקום המְקוֹריים – לפני בוא כובש או כד'
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך יָלִיד ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


יָלִיד
לרשימה המלאה
סוציולוגיה (תשע"ו, 2015)

native n.; a person born in the place
דמוגרפיה (תשמ"ז, 1987)
יָלִיד של מקום, כגון יליד ישראל, יליד לונדון