הדף בטעינה

על המילה טוֹן

במילון

 (ללא ניקוד: טון)
*רווח בהוראת טוֹנָה (יחידת משקל)
מיןזכר
נטייהטונים

הגדרה

 • יחידה למדידת הרֶווח בין גובה שני צלילים
 • צליל, נעימת הקול
 • מכאן: טוֹנִי

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך טוֹן 1 (צליל; מרווח בין צלילים) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


טוֹן (צליל)
לרשימה המלאה
איכות הסביבה (תשע"א, 2011)
טוֹן טָהוֹר טון של גל אחד בלבד, ללא שום תוספת זרה
פסיכולוגיה (תשנ"ד, 1994)
צבעות (תשנ"ג, 1992)
בֶּן-גָּוֶן , טוֹן הבהירות או הכהות של צבע