הדף בטעינה

על המילה טָמַן

במילון

 (ללא ניקוד: טומן)
בנייןקל
שורשטמן
נטייהטומֶנת; טָמַן, יטמון, לטמון לכל הנטיות

הגדרה

 • מַסתיר, מחזיק בסֵתר
 • מכניס (חַמין לתנור)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות

במבט היסטורי

שכיחות הערך טָמַן ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.1%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>

במינוח המקצועי


טָמַן
לרשימה המלאה
כלכלת הבית (תשל"ח, 1977)
טָמַן (כּגוֹן: חַמִּין); הניח תבשיל בּתנוּר אוֹ בּמַטְמֵן
כלכלת הבית (תרצ"ח, 1938)
טָמַן* , הִטְמִין* את החמין
* במילון המקורי כתוב: טָמוֹן
* במילון המקורי כתוב: הַטְמֵן
כלכלת הבית (תרצ"ג, 1933)
טָמַן* , הִטְמִין* את החמין
* במילון המקורי כתוב: טָמֹן
* במילון המקורי כתוב: הַטְמֵן