הדף בטעינה

על המילה טִיפּוּס

במילון

 (ללא ניקוד: טיפוס)
מיןזכר
נטייהטִיפּוּסִים לכל הנטיות

הגדרה

 • סוּג
 • בעל תכונות אופייניות לבני מינו
 • אדם מיוחד (עממי)

צירופים

על יסוד מילון ההווה

במינוח המקצועי


טִיפּוּס (סוג)
לרשימה המלאה
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס נְתוּנִים קבוצה מוגדרת של עצמי נתונים בעלי מבנה נתונים מסוים וקבוצת פעולות מותרות, כך שעצמי נתונים אלה יכולים לשמש אופרנדים בביצוע של כל אחת מפעולות אלה
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס מֻפְשָׁט טיפוס נתונים המבוסס על מודל מתמטי שבו מבנה נתונים מתואר על ידי רשימת פעולות או תכונות הזמינות במבנה הנתונים ועל ידי המאפיינים הפורמליים של אותן פעולות, כשהמִמשקים מופרדים מהמימוש הפנימי
טכנולוגיית המידע (תשע"ה, 2015)
טִיפּוּס כָּמוּס טיפוס נתונים שיש לו מִמשקים מוגדרים גלויים לציבור ואִילו הפעולות המסומכות אליו ממומשות באופן פרטי

במבט היסטורי

שכיחות הערך טִיפּוּס 1 (מין, סוג) ביחס לכלל המילים בתקופה (לפי מאגרי האקדמיה)
שכיחות 1=0.01%
 • 1
 • 0.9
 • 0.8
 • 0.7
 • 0.6
 • 0.5
 • 0.4
 • 0.3
 • 0.2
 • 0.1
 • 0
 • 200- עד 0
 • 0 עד 300
 • 300 עד 600
 • 600 עד 800
 • 800 עד 1100
 • 1100 עד 1300
 • 1300 עד 1500
 • 1500 עד 1750
 • 1750 עד 1918
 • 1919 ואילך
לצפייה במובאות >>